ALV en corona-update

Gepubliceerd: vrijdag 30 april 2021 Geschreven door Bestuur

Donderdag 1 juli om 20.00 vindt de ALV van UBV The Eagles weer plaats!

Net als vorig jaar zal dit feest van de democratie weer online plaatsvinden. De link om in te loggen zal op een later tijdstip worden toegestuurd.

De agenda:

1. Opening
2. Evaluatie seizoen ‘20-’21
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen:
Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechterzaken
Penningmeester
5. Aftreden oud bestuur
6. Verkiezing nieuw bestuur
7. Begroting seizoen ’21-’22 en contributie
8. Team en klasse indeling seizoen ’21-‘22
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ad 7: zoals bekend is het seizoen dit jaar weer van zeer korte duur geweest, terwijl de meeste leden wel de volle contributie hebben betaald. Het bestuur werkt momenteel aan een voorstel voor een korting op de contributie van volgend seizoen, danwel restitutie van een deel van de contributie die de Eagles onverhoopt gaan verlaten. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden aangeboden in de ALV.

Wij hopen iedereen in goede gezondheid en met camera's aan te begroeten op 1 juli!

Het bestuur

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes