Twee nieuwe ereleden

Gepubliceerd: vrijdag 24 juni 2011 Geschreven door Bestuur

Op 23 juni zijn Ton Standaar en Peter van der Voort benoemd tot erelid van UBV The Eagles!

Tijdens de algemene ledenvergadering, traditioneel drukbezocht door Heren 2 en wat minder door Heren 1, zijn beide heren op voordracht van het bestuur en met unanieme instemming van de vergadering wegens hun verdienste voor de club benoemd tot erelid, met bijbehorende priviliges.

Ton dient in zijn tweede bestuurstermijn (hij behoort ook tot de oprichters) inmiddels 25 jaar. Peter is in 2011 voor het 20e opeenvolgende jaar secretaris. Namens de hele vereniging bedankt het bestuur beide heren voor hun continue inzet!

Een derde bestuursjubileum werd gevierd door Willem Zwijsen. Hij zit in 2011 40 jaar in het bestuur. Willem was al erelid, maar ontving natuurlijk ook een fles wijn.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes